Skøgul i media

Förutom Google-recensioner, kommentarer på TripAdvisor och annan kritik på olika webbsidor har vi även blivit nämnda i ett antal tidningar på internet och fysiskt! 🤩 Kolla dessa sidor!

  • En recension om Restaurant Skogul i CITY-bloggen (på finska)
  • En intressant jämförelse mellan Skogul, Spotify och Voi i Ilkka O. Lavas blog i Kauppalehti (på finska)
  • En trevlig artikel om oss (på finska) i Matka-Suomi
  • Här till höger eller nedanför kan du även läsa en artikel om oss i Gloria-tidningen!

    And we are hoping for more to come!